Cogas – C-AR migratie

Migratie naar Centraal Aansluitingenregister

  • Periode: 2011-2012

 

Migratie naar het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) is een belangrijke randvoorwaarde voor de implementatie van het nieuwe marktmodel (Stroomopwaarts). In opdracht van netbeheerder Cogas heeft Het Nutskantoor de projectleiding op zich genomen van de migratie van de aansluitingen van Cogas naar het Centraal Aansluitingenregister. Naast de migratie van aansluitingen was ook de aanpassing van processen en werkwijze in scope van het project.

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht een registratie van de aansluitingen op hun net bij te houden. De gezamenlijke regionale netbeheerders elektriciteit en gas in Nederland hebben besloten een Centraal Aansluitingenregister te bouwen en bij EDSN in beheer te geven. Voor de netbeheerders is het C-AR de eerste stap naar een verdere centralisatie van de marktfaciliterende processen.

Datamigratie, dataschoning, aanpassing van processen, introductie van SOAP, testmanagement, de opleiding van gebruikers en coördinatie van go live waren onderdeel van het project. Cogas was content met de migratie zonder uitval naar het C-AR, de implementatie van nieuwe procesafspraken, de soepele go live in oktober 2012 en de forse reductie van uitval in de bestaande processen.