Energy Delta Institute – De Gaswaardeketen

Training De Gaswaardeketen

  • Periode: 2013

 

Kennis is macht, maar kennis delen is veel krachtiger. Dat blijkt ook bij het verzorgen van de module De rol van de Regionale Netbeheerder, als onderdeel van de cursus De Gaswaardeketen bij het Energy Delta Institute (EDI). In de module worden taken, verantwoordelijkheden en kernprocessen van de regionale netbeheerder gas op een levendige manier voor het voetlicht gebracht. Ook wordt de rol en functie van het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) toegelicht. Deelnemers krijgen opdrachten waarmee onderlinge kennisuitwisseling gestimuleerd wordt en waarbij aangesloten wordt bij de eigen belevingswereld. De module sluit af met een blik op de toekomst van aardgas.