Fudura – Gesloten Distributie Systeem

Procesontwerp en Requirementsanalyse

  • Periode: 2014

 

Behalve de regionale gas- en elektriciteitsnetwerken, kennen we in Nederland ook het Gesloten Distributie Systeem (ook wel particuliere net genoemd). De Elektriciteits- en Gaswet biedt aan eigenaren van een elektriciteits- en gasnetwerk de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder. Het gaat hier meestal om industriële complexen, recreatieterreinen en aansluitingen van productie-installaties. Schiphol is het grootste en bekendste voorbeeld.

Wanneer een elektriciteits- of gasverbruiker die is aangesloten op een Gesloten Distributie Systeem (GDS) een eigen energieleverancier wil kiezen, is de eigenaar van een GDS verplicht om dit mogelijk te maken. Als gevolg hiervan ontkomt de eigenaar er niet aan de gegevens van de aansluitingen vast te leggen in een aansluitingenregister. Daarnaast zullen processen ingericht moeten worden voor o.a. het verwerken van leverancierswitches, het vaststellen van meterstanden, het berekenen van verbruiken, (sub-)allocatie en reconciliatie.

Fudura wenst een systeem te ontwikkelen waarmee de eigenaar van een Gesloten Distributie Systeem ontzorgd kan worden bij het verlenen van deze vrije leverancierskeuze (ook wel derden toegang genoemd). Het Nutskantoor heeft het procesontwerp geschreven, business requirements opgesteld en de leveranciers- en pakketselectie begeleid.

Daarna heeft Het Nutskantoor tijdens de bouw en ontwikkeling van de software de projectmanager ondersteund met marktkennis en quality assurance. Fudura heeft de applicatie op 1 april 2016 in gebruik genomen.