Liander – Kennisdeling en -verrijking

Doelgericht kennisdelen en opleiden

  • Periode: 2016

 

Door wijziging van de teamindeling was kennisdeling en -verrijking nodig binnen de afdeling Grootzakelijk van netbeheerder Liander. Taken en verantwoordelijkheden werden verschoven, de medewerkers gaan in een nieuw team aan de slag. Om de medewerkers in de nieuwe teamindeling in staat te stellen hun werk te doen, was opleiding nodig.

Uitgangspunt was een door Het Nutskantoor opgestelde kennismatrix. In de kennismatrix was te vinden welke inhoudelijke kennis binnen de afdeling Grootzakelijk aanwezig moest zijn, in relatie tot de processen waar de afdeling verantwoordelijk voor is. De seniors van de afdeling hebben de kennismatrix ingevuld.  Iedere medewerker kreeg per onderwerp een score. Twee zaken werden zo helder: allereerst wie kennisdrager was (en dus opleiding kon geven) en daarnaast wie kennis tekort kwam en opleiding nodig had. Zo ontstond een zinvol trainingsprogramma.

Er werd alleen getraind waar behoefte aan was en ‘eigen’ kennisdragers konden in de opleidingsbehoefte voorzien.

In een traject van drie maanden is vervolgens door de kennisdragers inhoudelijke opleiding gegeven. De kennis die op de afdeling zelf aanwezig was, werd onderling gedeeld. Het Nutskantoor verzorgde planning, coördinatie en begeleiding. Ook werden werkinstructies vernieuwd en is de Kennisbank aangevuld en actueel gemaakt. In enkele gevallen vond ook individuele begeleiding en training on the job plaats.