Overige projecten

 

De diepgaande kennis van de informatie uitwisseling tussen marktpartijen in de energiesector en de bijbehorende procesafspraken is vanaf 2002 in diverse projecten bij verschillende marktrollen toegepast.

Netbeheerder

 • Procesimplementatie Liberalisering fase 3
 • Proces- en systeemimplementatie reconciliatie gas
 • Pakketselectie allocatie gas en allocatie¬†elektriciteit
 • Dataschoning aansluitingenregister
 • Beperken netverliezen elektriciteit
 • Optimalisatie meetdataprocessen
 • ISO certificering en kwaliteitsmanagement

Leverancier

 • Invoering dag-allocatie gas
 • Ontwerp datawarehouse met meetdata en allocatiedata gas

Meetbedrijf

 • Projectleiding¬† en implementatie sectorrelease
 • Opleiding marktprocessen
 • Interne audits, kwaliteitsmanagement en procesmanagement

Programmaverantwoordelijke partij

 • Ontwerp datawarehouse met meetdata en allocatiedata gas

EDSN

 • Ontwerp Portal P4 (portaal met meetdata uit slimme meters)
 • Procesarchitect Stroomopwaarts
 • Procesarchitect Centrale Marktfacilitering
 • Onderzoek functionaliteit Centraal aansluitingenregister in huidig marktmodel
 • Onderzoek dienstverlening door EDSN aan eigenaren van een particulier net