EDSN – Procesafspraken transitie

Transitie naar nieuw marktmodel

  • Periode: 2011

 

In de periode voor de go live van het nieuwe marktmodel (Stroomopwaarts) in de energiemarkt, wordt de informatie-uitwisseling (berichtenverkeer) voor een aantal dagen bevroren om iedere marktpartij de gelegenheid te geven haar systemen te migreren. Ook EDSN had tijd nodig om de functionaliteit van het Centraal Aansluitingenregister aan te passen aan het nieuwe marktmodel. Voor deze periode waarin het berichtenverkeer stil ligt, zijn afwijkende procesafspraken nodig, om de processen in het oude marktmodel volledig af te ronden en een goede start te maken in het nieuwe marktmodel.

Het Nutskantoor heeft met sectorexperts de detail procesmodellen voor Stroomopwaarts ontworpen. Vanwege haar expertise van de marktprocessen is het Nutskantoor door EDSN gevraagd om met een werkgroep van sectorexperts het Procesafsprakenboek voor de transitieperiode uit te werken. De werkzaamheden bestonden uit impactanalyse, het vastleggen van afspraken en workarounds in het Procesafsprakenboek, faciliteren van de bijeenkomsten en sturen op consensus. Dat de overgang naar het nieuwe marktmodel op 1 augustus 2013 soepel is verlopen, is o.a. te danken aan de kwaliteit, volledigheid en eenduidigheid van de procesafspraken rondom de transitie.