Liander – Ruilverkaveling netgebieden

Begeleiding integratie van Friesland en Noordoostpolder

  • Periode: 2015

 

Ruilverkaveling is vooral bekend uit de agrarische sector. Boeren ruilen land waardoor grotere, aaneengesloten kavels ontstaan en de bedrijfsvoering efficiënter kan plaatsvinden. Op 1 januari 2016 heeft de eerste ruilverkaveling van energienetten plaatsgevonden. Regionale netbeheerders Enexis en Liander hebben delen van hun energienetten geruild. In ruil voor Endinet (het gebied rondom Eindhoven) heeft Liander de netten in Friesland en de Noordoostpolder van Enexis overgenomen.

Verwacht wordt dat de komende jaren meer ruilverkavelingen plaatsvinden in de energiesector.

Al in 2008 had de Commissie Kist geconstateerd dat het eigendom van de elektriciteits- en gasnetten in Nederland versnipperd is. Er is geen logische relatie tussen aandeelhouders en de regio’s waarin de netten van hun netwerkbedrijven zich bevinden. De aanbeveling van de Commissie Kist was om tot ruilverkaveling van netgebieden over te gaan. De netgebieden worden hierdoor meer aaneengesloten. Ze sluiten aan bij provinciegrenzen en heffen situaties van duo-netbeheer op. Van duo-netbeheer is sprake als de netbeheerder gas een andere is dan de netbeheerder elektriciteit. Door de grootschalige aanbieding van slimme meters wordt duo-netbeheer steeds meer een ongewenste situatie.

In februari 2017 kondigde Stedin in een persbericht aan, dat zij overeenstemming had bereikt met Enexis over de verkoop van de gas- en elektriciteitsnetten in Weert. Deze tweede ruilverkaveling zal op 1 januari 2018 plaatsvinden.

Het Nutskantoor is door Liander gevraagd om voor het domein Klant en Marktfacilitering de integratie van Friesland en de Noordoostpolder (300.000 aansluitingen) inhoudelijk te begeleiden. De scope van de opdracht was breed: van klantcommunicatie, openbare verlichting, contracten en fraudebestrijding tot het opstellen van DVO’s. Ook de impact op de allocatie- en reconciliatieprocessen bij de beide netbeheerders is bepaald. Verstoring van de marktfaciliterende processen op de migratiedatum mocht immers niet plaatsvinden.

Na de impactanalyse hebben de beide netbeheerders Enexis en Liander in samenwerking met EDSN de migratie voorbereid. Onderdeel van de voorbereiding was het meerdere malen uitvoeren van het draaiboek in zgn. dry-runs. Onzekerheid over volgorde en doorlooptijden van de migratiewerkzaamheden werd daarmee weggenomen. Door de grondige voorbereiding en de gedegen impactanalyse is de migratie soepel verlopen.