Fudura – Training Gesloten Distributie Systemen

Gesloten Distributie Systemen & Marktfacilitering

  • Periode: 2016

 

Naast de regionale elektriciteits- en gasnetwerken, kennen we in Nederland ook particuliere netten. De Elektriciteits- en Gaswet biedt eigenaren van een elektriciteits- en gasnetwerk de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder. Deze particuliere netten zijn meestal industriële complexen, recreatieterreinen en aansluitingen van productie-installaties. Onze nationale luchthaven Schiphol is het grootste en bekendste particuliere net.

Een particulier net wordt als gevolg van nieuwe wetgeving inmiddels een Gesloten Distributie Systeem (GDS) genoemd. Wanneer een elektriciteits- of gasverbruiker die is aangesloten op een GDS een eigen energieleverancier wil kiezen, is de eigenaar van het GDS verplicht om dit mogelijk te maken. Als gevolg hiervan ontkomt de eigenaar van een particulier net er niet aan de gegevens van de aansluitingen vast te leggen in een aansluitingenregister. Ook zullen processen ingericht moeten worden om de markt te faciliteren.

De training Gesloten Distributie Systemen & Marktfacilitering maakt duidelijk wat een GDS is, aan welke wettelijke eisen de eigenaar van een GDS moet voldoen en wat de verschillen zijn met een regionaal distributienet.

Verder worden de marktfaciliterende processen (zoals het beheren van het aansluitingenregister, het verwerken van meterstanden, berekenen van verbruiken en (sub)allocatie en reconciliatie) behandeld.

Fudura biedt administratieve dienstverlening aan eigenaren van particuliere netten. Zij gaf Het Nutskantoor opdracht de training Gesloten Distributie Systemen & Marktfacilitering incompany te verzorgen.