Liander – Training Meetdataketen

Alles weten over de Meetdataketen

  • Periode: 2015

 

In november 2014 heeft Het Nutskantoor voor regionaal netbeheerder Liander een trainingsprogramma samengesteld en een team van nieuwe medewerkers in company opgeleid. De training was een succes en bleek voor meer teams interessant. Daarom gaf Liander opdracht een structurele training te ontwikkelen: Alles weten over de meetdataketen.

Geen trucjes leren, maar de medewerkers bewust maken van hun plaats in de procesketen, dat is het uitgangspunt van de meerdaagse training.

Het resultaat is een afwisselende training in drie modules. Met puzzels, filmmateriaal, een online quiz en groepsopdrachten wordt het inzicht in de meetdataketen vergroot. De inhoud van de training is breed: van meterstand tot en met reconciliatie, zowel gas als elektriciteit, kleinverbruik en grootverbruik. De taken en verantwoordelijkheden van de leverancier, netbeheerder en meetverantwoordelijke worden toegelicht.

Inmiddels hebben meer dan 150 medewerkers de training Meetdataketen gevolgd via Liander Opleidingen. Ook in 2017 is in ieder kwartaal een training gepland.

Voor wie zich verder wil verdiepen is de Expertmodule beschikbaar. De berekening van het standaard jaarverbruik en de allocatie en reconciliatie worden in detail uitgelegd

In een afwisseling van theorie en praktijk gaan de deelnemers  aan de slag met de complexe berekeningen. Onder het motto ‘Ook reconciliëren kun je leren’ bepalen de deelnemers zelf de allocatie- en reconciliatievolumes. Daarbij is niet alleen aandacht voor de happy flow. De deelnemers ontdekken ook het (financiële) effect van een excessief verbruik in de keten.