Blog

Het Nutskantoor sponsort trainingspakken NVC MB1
door

Het Nutskantoor sponsort trainingspakken NVC MB1

Ze spelen er al een tijdje in, maar de meiden van NVC MB1 zijn maar wat blij met de trainingspakken die door Het Nutskantoor zijn gesponsord. Naast de trainingspakken ontvingen de meiden inspeelshirts van Van Lindenberg Trading en wedstrijdshirts van BRICC.

Expeditie Corlaer naar India
door

Expeditie Corlaer naar India

‘Zelf groeien, maar ook de nieuw ontdekte talenten en vaardigheden ten dienste stellen van anderen. Het aanleren van een ondernemende houding door onder andere het tonen van initiatief en afmaken waar je aan begint. Dat is de opzet van Expeditie Corlaer. 

Verschillende teams buigen zich over maatschappelijke problemen die ergens ter wereld spelen. Altijd met als doel om in de betreffende gemeenschap een blijvend element van waarde te realiseren. Dat kan in Nederland maar veel vaker gebeurt dat nog in het buitenland. Na de reis gaan de leerlingen hun ervaringen delen met leeftijdsgenoten in de vorm van lesmateriaal. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de leerlingen groeien. Groeien in hun vaardigheden en groeien in het maatschappelijk betrokken zijn. Bewuster en duurzamer om gaan met de mensen en de wereld om hen heen. Zo ontstaat betekenisvol onderwijs, vanuit een christelijke visie. De teams worden sectoroverstijgend (VMBO/HAVO/VWO) samengesteld op basis van vrijwilligheid. De leerlingen van het Corlaer College in Nijkerk die deelnemen zijn dus echt gemotiveerd en willen op basis van respect en wederkerigheid iets betekenen voor de maatschappij.’

Zo wordt door het Corlaer College omschreven wat het Expeditie-onderwijs inhoudt. Ook in het schooljaar 2017-2018 gaan er weer verschillende teams op expeditie. Met steun van Het Nutskantoor vertrekt het Expeditieteam WWT 2017-2018 naar India. De stichting ‘Friends Indeed’ biedt hulp aan kinderen met een beperking die op een campus wonen, in de vorm van orthopedische hulpmiddelen, medicijnen en sanitair. Zeker voor deze kinderen is gezond eten belangrijk. Het Expeditieteam WWT wil daarom de aanleg van een moestuin financieel ondersteunen. Door zelf gewassen te verbouwen kunnen de kinderen een vak leren, wordt de campus zelfvoorzienend en is het een duurzaam project. Ook helpt het Expeditieteam bij de dagbesteding van deze kinderen en gaan zijn met hulpmiddelen naar de omliggende vissersdorpen.

Wil je meer weten en hen ook steunen? Kijk dan op hun eigen site: www.expeditiewwt.nl

 

Training allocatie en reconciliatie
door

Training allocatie en reconciliatie

Energieleverancier Huismerk Energie heeft zich gisteren verdiept in de allocatie en reconciliatie.

De training was een afwisseling van theorie en praktijk. Aan de hand van een case gingen de deelnemers zelf aan de slag met de berekeningen. Een aantal deelnemers maakte de ‘happy-flow’ case. Een ander deel van de groep maakte een case met een excessief hoog verbruik, waardoor de (financiële) effecten hiervan voor de hele groep helder werden.

Leuk om de dag af te sluiten met een wisseling van gedachten over ontwikkelingen in de energiesector. Centralisatie Allocatie Reconciliatie en Meetdata (C-ARM), het belang van privacy, slimme meter allocatie en twee energieleveranciers op één aansluiting waren onderwerp van gesprek.

Autodelen
door

Autodelen

Carsharing Carloh. Autodelen is ook in de stad Luxemburg mogelijk ontdekte ik in de meivakantie. Op vijf plaatsen in de stad zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor kleine en zuinige dieseltjes. Als abonnee kun je bij Carloh gebruik maken van een deelauto, een handige app maakt reserveren eenvoudig.

‘Imagine a city cleaned of most of its cars, not only the moving cars, but also the cars standing along the roadside, for days or weeks, without driving a single kilometre! Our project is very simple: Make people less dependent of cars without “banning” them into public transports, for the best of everyone!

In fact, every car of Carloh is able to replace 8-12 personal cars which can really change our environment for a better, and make us save a lot of money! Fewer cars on the road mean fewer cars to be produced and less pollution!’

De website van Carloh is duidelijk: autodelen is goed voor de openbare ruimte in de stad én voor de autorijder. Een auto delen is prettig voor de portemonnee en de autodeler levert zijn bijdrage aan een schonere omgeving. Daarmee krijgen we de twee typen autodelers in beeld: de kostenbewuste autodeler en de ideologische autodeler.

De laatste voelt zich bij Carloh waarschijnlijk toch niet op z’n gemak. Kan de deelauto niet duurzamer? Waarom geen deelauto op groen gas of elektriciteit? Buurauto in Amersfoort biedt die mogelijkheid wel. Met een aantal buren deel je een elektrische auto. En als de eigen duurzame buurauto bezet is, kun je via de buurauto-app een beschikbare buurauto “in de buurt” reserveren. Ook zijn afspraken gemaakt met reguliere verhuurbedrijven, zodat je met hetzelfde gemak op pad kunt als alle echte buurauto’s bezet zijn.

Een auto is namelijk niet alleen mobiliteit, maar vooral vrijheid. Vrijheid om op ieder gewenst moment, spontaan de wijde wereld in te trekken. Buurauto heeft dat goed gezien. Als autodelen die vrijheid kan bieden én ze combineert met gemak, comfort en duurzaamheid, heeft het een sterke troef in handen.

Steun aan de Energiebank
door

Steun aan de Energiebank

De Energiebank is onlangs opgericht en daar is een heel goede reden voor. In Nederland hebben ongeveer 750.000 huishoudens te weinig geld om de energierekening te betalen. Omgerekend is dat 10% van alle huishoudens!

Vrijwilligers hebben het initiatief genomen om deze huishoudens een steuntje in de rug te geven. Voor een korte periode neemt de Energiebank de energierekening van hen over. Dat geeft lucht bij het op orde krijgen van het huishoudboekje. Ook voorkomt het dat gezinnen besluiten het huis niet te verwarmen en de warme douche maar over te slaan. De ambitie is om in eerste instantie 20 gezinnen in Arnhem voor een half jaar te ondersteunen.  Later zal de Energiebank ook op andere plaatsen in Nederland hulp gaan bieden.

Door het aanreiken van energiebesparende producten en informatie over energiebesparing wil de Energiebank ook op langere termijn perspectief bieden. De energierekening wordt immers lager door besparing op het energieverbruik en zo blijft er structureel geld over voor andere zaken. Tijdelijke hulp kan zo een langdurig effect hebben.

Het Nutskantoor ondersteunt dit initiatief van harte!

WijNijkerk is van ons allemaal
door

WijNijkerk is van ons allemaal

Kent u WijNijkerk? Het digitale platform WijNijkerk is een mooi voorbeeld van hoe inwoners, bedrijven en gemeente samenwerken. Samen bereiken we meer en maken we Nijkerk echt duurzamer, is het motto. We spreken met twee WijNijkerkers van het eerste uur: Henk Smit, energieconsultant en Thijs Meijer van de gemeente.

Thijs is zichtbaar trots op WijNijkerk. Namens de gemeente is hij betrokken bij WijNijkerk. ‘WijNijkerk is van een hele brede groep betrokken mensen Van inwoners met een paar kippetjes in de achtertuin tot grote bedrijven. De een heeft vragen, de ander antwoorden; de een heeft hulp nodig en de ander biedt handjes. Op WijNijkerk vinden mensen elkaar.’

Eén van die betrokken WijNijkerkers is Henk Smit. Henk werkt als energieconsultant voor energiebedrijven. ‘Ik wilde opschuiven richting duurzaamheid en meer bijdragen aan mijn eigen omgeving.’

Henk heeft vervolgens mee gedaan aan een wedstrijd van het net startende WijNijkerk. Henk: ‘Ik wilde een duurzaamheidsproject gaan doen op basisscholen en ben via via terecht gekomen bij de Energy Challenges, een aanpak die al een groot succes is in Groningen. De Energy Challenges is een project én een uitdaging, waarbij kinderen op basisscholen aan de slag gaan met energiebesparing op hun school. Tot mijn grote verrassing won ik de derde prijs.’

Die prijs was een gratis energiescan voor een school, beschikbaar gesteld door Unica uit Hoevelaken. Maar uiteindelijk gebeurde er veel meer. Henk: ‘Het bijzondere is dat Unica echt partner wilde worden van de Energy Challenges, scans heeft aangeboden voor alle deelnemende scholen en ook bereid was de techniekstagiaires in het project te gaan begeleiden’. ‘Zo zie je maar weer hoe WijNijkerk werkt’, beaamt Thijs. ‘Samen bereiken we wat’. Thijs en Henk zien voor WijNijkerk nog een mooie toekomst. Thijs: ‘WijNijkerk staat feitelijk nog in de kinderschoenen. Het platform bestaat nog maar een jaar. Er gebeurt zoveel in Nijkerk op duurzaamheidsgebied. Wij verwachten dat steeds meer mensen elkaar op WijNijkerk gaan vinden en dat hoeft echt niet alleen over energie te gaan’.

De tekst van dit interview was in De Stad Nijkerk van 25 februari 2015 te lezen.

 

Samenwerken
door

Samenwerken

Zakendoen in de nieuwe economie, dat boek stond vorig jaar rond deze tijd op mijn verlanglijst. De zeven vensters op succes groeide dit jaar uit tot een bestseller. Aan de hand van aansprekende voorbeelden geeft Marga Hoek verfrissend inzicht in de manier waarop een andere manier van zaken doen bijdraagt aan verduurzaming van de economie.

Een voorbeeld van zakendoen dat in dit boek niet zou misstaan is de maatschappelijke beursvloer. Op een maatschappelijke beursvloer vindt met gesloten beurs uitwisseling van diensten plaats tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. De padvinderij die graag het clubhuis geschilderd ziet worden, sluit daar een deal met de plaatselijke schilder, die in ruil voor het schilderwerk zijn personeelsavond in het clubhuis mag houden. In mijn woonplaats werden vorige week in één uur tijd maar liefst 78 van dergelijke matches gemaakt. Goede doelen, stichtingen en verenigingen kregen zo een steuntje in de rug met professionele hulp. Ook tussen bedrijven onderling worden steeds meer diensten uitgewisseld zonder dat daarbij de portemonnee getrokken wordt.

In de energiesector is de energiecoöperatie dé nieuwe manier van zakendoen.

Lokale energiecoöperaties zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Samen werken overheden, burgers en bedrijven aan het lokaal opwekken van duurzame energie. Het geeft hen de kans eigen, duurzame keuzes te maken en zorgt voor eigenaarschap en verantwoordelijkheid. De grote energieleveranciers zien dit met lede ogen aan, maar bieden wel aan om de facturatie voor de energiecoöperatie te verzorgen.

Ook in andere sectoren zie je nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Of het nu gaat om funding voor goede doelen, interesse wekken voor duurzaamheid, het ontwikkelen van nieuwe woonwijken of een oudedagsvoorziening voor zelfstandig professionals, een gezamenlijk doel geeft energie en leidt tot creatieve en flexibele samenwerkingsvormen.

De kerngroepen binnen de regio’s van het zakelijke netwerk CGMV vind ik ook een voorbeeld van een nieuwe manier van samenwerken. Enkele leden uit de regio vormen een kerngroep, bereiden meetings voor en zijn gastheer tijdens de avond. Met eigenaarschap en verantwoordelijkheid ontstaan duurzame verbindingen, goede gesprekken en waardevolle contacten.

Deze blog is ook te lezen op de website van CGMV.

 

 

Windmolens
door

Windmolens

Onderweg naar onze vakantiebestemming maakten we een tussenstop op één van de aires langs de Franse tolwegen. Langs de aire lag een aarden wal en daarachter stonden drie windmolens te blinken in de zon. Onze kinderen hadden snel door dat dit een ideale locatie was voor een fotoshoot.

Als je op de juiste plek ging staan met één arm gestrekt omhoog, kon je de illusie wekken dat je met één hand een windmolen omhoog hield. Een leuke afleiding tijdens de reis en het leverde grappige foto’s voor het familiealbum op. Weer thuis ontdekte ik de symboliek van deze vakantiefoto’s: de toekomst van onze energievoorziening in handen van mijn kinderen. Windenergie zullen zij nodig hebben om in hun energiebehoefte te voorzien nu een wereld zonder fossiele brandstoffen steeds dichterbij komt. En ik zal mijn bijdrage moeten leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening als ik mijn kinderen toekomst willen geven.

Dit bewustzijn is voor mij één van de drijfveren om -nu de vakantie weer voorbij is- met nieuwe energie verder te gaan met de organisatie van de Energy Challenges, een competitie die jongeren uitdaagt om op hun eigen school de beste energiebesparingscampagne neer te zetten. Hierdoor worden jongeren enthousiast voor het thema energie en duurzaamheid, maar vooral worden ze zich bewust van hun eigen gedrag en de invloed die zij zelf kunnen hebben op een verantwoord energiegebruik. Via de jongeren bereiken we ook de docenten en ouders en hopen we dat ook daar gedragsverandering begint.

Als ik me zelf weer herken in de spiegel van het gedrag van mijn kinderen, zie ik de impact van mijn eigen gedrag.

Ik vraag het me regelmatig af: geef ik mijn kinderen wel voldoende voorbeeld als het gaat om energiegebruik? Ben ik als ouder een rolmodel bij het gebruik van verlichting, verwarming en douche? Maak ik daarbij duurzame keuzes en kan ik ze uitleggen? Kies ik bij de aanschaf van een nieuwe wasdroger, vaatwasser of magnetron zonder meer voor de machine met het hoogste energielabel of laat ik me toch weer door de lage aanschafprijs verleiden? En als er een andere auto op de oprit mag komen, is plug in, elektrisch of aardgas dan het belangrijkste zoekcriterium?

Deze blog is ook te lezen op de website van CGMV.