Archive for category: Elektrisch vervoer

Autodelen
door

Autodelen

Carsharing Carloh. Autodelen is ook in de stad Luxemburg mogelijk ontdekte ik in de meivakantie. Op vijf plaatsen in de stad zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor kleine en zuinige dieseltjes. Als abonnee kun je bij Carloh gebruik maken van een deelauto, een handige app maakt reserveren eenvoudig.

‘Imagine a city cleaned of most of its cars, not only the moving cars, but also the cars standing along the roadside, for days or weeks, without driving a single kilometre! Our project is very simple: Make people less dependent of cars without “banning” them into public transports, for the best of everyone!

In fact, every car of Carloh is able to replace 8-12 personal cars which can really change our environment for a better, and make us save a lot of money! Fewer cars on the road mean fewer cars to be produced and less pollution!’

De website van Carloh is duidelijk: autodelen is goed voor de openbare ruimte in de stad én voor de autorijder. Een auto delen is prettig voor de portemonnee en de autodeler levert zijn bijdrage aan een schonere omgeving. Daarmee krijgen we de twee typen autodelers in beeld: de kostenbewuste autodeler en de ideologische autodeler.

De laatste voelt zich bij Carloh waarschijnlijk toch niet op z’n gemak. Kan de deelauto niet duurzamer? Waarom geen deelauto op groen gas of elektriciteit? Buurauto in Amersfoort biedt die mogelijkheid wel. Met een aantal buren deel je een elektrische auto. En als de eigen duurzame buurauto bezet is, kun je via de buurauto-app een beschikbare buurauto “in de buurt” reserveren. Ook zijn afspraken gemaakt met reguliere verhuurbedrijven, zodat je met hetzelfde gemak op pad kunt als alle echte buurauto’s bezet zijn.

Een auto is namelijk niet alleen mobiliteit, maar vooral vrijheid. Vrijheid om op ieder gewenst moment, spontaan de wijde wereld in te trekken. Buurauto heeft dat goed gezien. Als autodelen die vrijheid kan bieden én ze combineert met gemak, comfort en duurzaamheid, heeft het een sterke troef in handen.

Windmolens
door

Windmolens

Onderweg naar onze vakantiebestemming maakten we een tussenstop op één van de aires langs de Franse tolwegen. Langs de aire lag een aarden wal en daarachter stonden drie windmolens te blinken in de zon. Onze kinderen hadden snel door dat dit een ideale locatie was voor een fotoshoot.

Als je op de juiste plek ging staan met één arm gestrekt omhoog, kon je de illusie wekken dat je met één hand een windmolen omhoog hield. Een leuke afleiding tijdens de reis en het leverde grappige foto’s voor het familiealbum op. Weer thuis ontdekte ik de symboliek van deze vakantiefoto’s: de toekomst van onze energievoorziening in handen van mijn kinderen. Windenergie zullen zij nodig hebben om in hun energiebehoefte te voorzien nu een wereld zonder fossiele brandstoffen steeds dichterbij komt. En ik zal mijn bijdrage moeten leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening als ik mijn kinderen toekomst willen geven.

Dit bewustzijn is voor mij één van de drijfveren om -nu de vakantie weer voorbij is- met nieuwe energie verder te gaan met de organisatie van de Energy Challenges, een competitie die jongeren uitdaagt om op hun eigen school de beste energiebesparingscampagne neer te zetten. Hierdoor worden jongeren enthousiast voor het thema energie en duurzaamheid, maar vooral worden ze zich bewust van hun eigen gedrag en de invloed die zij zelf kunnen hebben op een verantwoord energiegebruik. Via de jongeren bereiken we ook de docenten en ouders en hopen we dat ook daar gedragsverandering begint.

Als ik me zelf weer herken in de spiegel van het gedrag van mijn kinderen, zie ik de impact van mijn eigen gedrag.

Ik vraag het me regelmatig af: geef ik mijn kinderen wel voldoende voorbeeld als het gaat om energiegebruik? Ben ik als ouder een rolmodel bij het gebruik van verlichting, verwarming en douche? Maak ik daarbij duurzame keuzes en kan ik ze uitleggen? Kies ik bij de aanschaf van een nieuwe wasdroger, vaatwasser of magnetron zonder meer voor de machine met het hoogste energielabel of laat ik me toch weer door de lage aanschafprijs verleiden? En als er een andere auto op de oprit mag komen, is plug in, elektrisch of aardgas dan het belangrijkste zoekcriterium?

Deze blog is ook te lezen op de website van CGMV.