Archive for category: Nieuws

Het Nutskantoor sponsort trainingspakken NVC MB1
door

Het Nutskantoor sponsort trainingspakken NVC MB1

Ze spelen er al een tijdje in, maar de meiden van NVC MB1 zijn maar wat blij met de trainingspakken die door Het Nutskantoor zijn gesponsord. Naast de trainingspakken ontvingen de meiden inspeelshirts van Van Lindenberg Trading en wedstrijdshirts van BRICC.

Expeditie Corlaer naar India
door

Expeditie Corlaer naar India

‘Zelf groeien, maar ook de nieuw ontdekte talenten en vaardigheden ten dienste stellen van anderen. Het aanleren van een ondernemende houding door onder andere het tonen van initiatief en afmaken waar je aan begint. Dat is de opzet van Expeditie Corlaer. 

Verschillende teams buigen zich over maatschappelijke problemen die ergens ter wereld spelen. Altijd met als doel om in de betreffende gemeenschap een blijvend element van waarde te realiseren. Dat kan in Nederland maar veel vaker gebeurt dat nog in het buitenland. Na de reis gaan de leerlingen hun ervaringen delen met leeftijdsgenoten in de vorm van lesmateriaal. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de leerlingen groeien. Groeien in hun vaardigheden en groeien in het maatschappelijk betrokken zijn. Bewuster en duurzamer om gaan met de mensen en de wereld om hen heen. Zo ontstaat betekenisvol onderwijs, vanuit een christelijke visie. De teams worden sectoroverstijgend (VMBO/HAVO/VWO) samengesteld op basis van vrijwilligheid. De leerlingen van het Corlaer College in Nijkerk die deelnemen zijn dus echt gemotiveerd en willen op basis van respect en wederkerigheid iets betekenen voor de maatschappij.’

Zo wordt door het Corlaer College omschreven wat het Expeditie-onderwijs inhoudt. Ook in het schooljaar 2017-2018 gaan er weer verschillende teams op expeditie. Met steun van Het Nutskantoor vertrekt het Expeditieteam WWT 2017-2018 naar India. De stichting ‘Friends Indeed’ biedt hulp aan kinderen met een beperking die op een campus wonen, in de vorm van orthopedische hulpmiddelen, medicijnen en sanitair. Zeker voor deze kinderen is gezond eten belangrijk. Het Expeditieteam WWT wil daarom de aanleg van een moestuin financieel ondersteunen. Door zelf gewassen te verbouwen kunnen de kinderen een vak leren, wordt de campus zelfvoorzienend en is het een duurzaam project. Ook helpt het Expeditieteam bij de dagbesteding van deze kinderen en gaan zijn met hulpmiddelen naar de omliggende vissersdorpen.

Wil je meer weten en hen ook steunen? Kijk dan op hun eigen site: www.expeditiewwt.nl

 

Steun aan de Energiebank
door

Steun aan de Energiebank

De Energiebank is onlangs opgericht en daar is een heel goede reden voor. In Nederland hebben ongeveer 750.000 huishoudens te weinig geld om de energierekening te betalen. Omgerekend is dat 10% van alle huishoudens!

Vrijwilligers hebben het initiatief genomen om deze huishoudens een steuntje in de rug te geven. Voor een korte periode neemt de Energiebank de energierekening van hen over. Dat geeft lucht bij het op orde krijgen van het huishoudboekje. Ook voorkomt het dat gezinnen besluiten het huis niet te verwarmen en de warme douche maar over te slaan. De ambitie is om in eerste instantie 20 gezinnen in Arnhem voor een half jaar te ondersteunen.  Later zal de Energiebank ook op andere plaatsen in Nederland hulp gaan bieden.

Door het aanreiken van energiebesparende producten en informatie over energiebesparing wil de Energiebank ook op langere termijn perspectief bieden. De energierekening wordt immers lager door besparing op het energieverbruik en zo blijft er structureel geld over voor andere zaken. Tijdelijke hulp kan zo een langdurig effect hebben.

Het Nutskantoor ondersteunt dit initiatief van harte!