Marktprocessen

Elektrische auto's worden opgeladenHeldere marktprocessen en robuuste uitwisseling van informatie zijn een voorwaarde voor marktfacilitering, leveringszekerheid en een veilig netwerk.

Het marktmodel van de energiesector kent verschillende marktrollen (o.a. netbeheerder, energieleverancier en meetbedrijf) met ieder haar eigen verantwoordelijkheden. Om marktfacilitering mogelijk te maken en elke partij haar eigen rol te doen spelen, heeft de energiesector afspraken gemaakt over marktprocessen, informatie-uitwisseling, proceskwaliteit en samenwerking. Met de implementatie van het Centraal Aansluitingenregister heeft de energiesector een belangrijke stap voorwaarts gezet, waardoor het mogelijk wordt om veranderingen snel en uniform door te voeren. Door marktwerking en (Europese) wetgeving ontwikkelen de procesafspraken voor marktfacilitering zich immers continue.

Na de introductie van het nieuwe marktmodel (Stroomopwaarts) in augustus 2013 staan de volgende ontwikkelingen alweer gepland (o.a. sectorreleases, ruilverkaveling van netten, Digitale Rotonde, Landelijk Intake Portaal, grootschalige aanbieding van slimme meters). De plannen voor verdere centralisatie zijn in een vergevorderd stadium: binnen enkele jaren zullen ook de allocatie en reconciliatie van energie gecentraliseerd worden. Experts behouden daarbij het overzicht en kunnen het advies geven dat uw energiebedrijf de juiste focus biedt.

Bijbehorende projecten: