Leveringszekerheid, veiligheid en kosten

Onze samenleving maakt de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie in een periode van prijsstijgingen, instabiele markten en schaarste aan grondstoffen en personeel. Een transitie in een complexe markt, waarin veranderen alleen mogelijk is als alle marktpartijen samenwerken.

De leveringszekerheid van elektriciteit en gas mag daarbij niet in gevaar zijn. De gevraagde snelheid in verandering zet druk op leveringszekerheid, veiligheid en kosten. 

Sinds 2004 is de markt voor levering van elektriciteit en gas een vrije markt. Netbeheerders ondersteunen en begeleiden het functioneren van de vrije energiemarkt. Marktfacilitering noemen we dat.

Netbeheerders werken daarin steeds meer samen: centrale marktfacilitering, met EDSN als organisatie die de centrale systemen beheert en uitbouwt.    

Eenvoud

Overzicht

Structuur

Stabiele en duurzame energievoorziening

Meetbedrijven voeren niet alleen maar de meetdiensten uit voor hun klanten. In de vrije markt denken meetbedrijven met hun klanten mee,  bij energiebesparing en het oplossen van capaciteits-problemen. Zo ontstonden nieuwe diensten als oplossingen voor elektrisch laden, grootschalige batterijen en facilitair netbeheer.

Samenwerking, kennis en overzicht, structuur en veranderkracht zijn in de energiemarkt cruciaal om stappen te zetten naar een stabiele en duurzame energievoorziening.

Klanten

Logo Nutskantoor wit

verandermanagement in de energiesector

Contact

Postadres
Vlinderlaan 44
3863 GH Nijkerk

info@hetnutskantoor.nl
+31(0)6-53 785 534