Henk Smit

Business consultant met energie

Henk geeft al 20 jaar vorm aan de ontwikkeling van de vrije energiemarkt. Met overzicht en structuur in een complex speelveld en door soepel samenwerken zijn veel veranderingen gerealiseerd.

Dat doet Henk in opdracht van netbeheerders, energieleveranciers, meetverantwoordelijken en organisaties als EDSN, VMNED en MFFBAS.

Business consultant Henk Smit

Krijgt energie van marktfacilitering

Na enkele jaren ERP implementaties, viel Henk in 2002 met neus in de boter van de energiemarkt. Bij Eneco Netbeheer (het huidige Stedin) lag de opdracht om de processen van de laatste fase van het vrijkomen van de energiemarkt te implementeren. Daarna volgden proces- en systeemimplementaties bij Continuon (huidig Liander) en Nuon (huidig Vattenfall) en Cogas. De nadruk lag telkens op het overdragen van kennis, het opbouwen van een team en het live brengen van applicaties. 

Met de kennis van de bedrijfsprocessen van de verschillende markrollen heeft Henk in opdracht van EDSN binnen het programma Stroomopwaarts de processen van het huidige marktmodel ontworpen. Structuur brengen, samenwerken in werkgroepen en sturen op consensus waren daarbij kenmerkend. Het basisontwerp van het huidige C-ARM systeem is direct daarna geschreven.

Cogas stond in 2011-2013 voor de uitdaging om het Centraal aansluitingenregister en Stroomopwaarts te implementeren. Henk heeft dit als projectleider en inhoudelijk deskundige begeleid.

Fudura wenste in 2014 een systeem waarmee eigenaren van een Gesloten Distributie Systeem (particulier net) ontzorgd kunnen worden bij het verlenen van derden toegang (vrije leverancierskeuze). Naast het opstellen van business requirements heeft Henk het procesontwerp geschreven, risico-analyse uitgevoerd en de pakketselectie begeleid.

In 2014 besluiten Enexis en Liander het netgebied rondom Eindhoven te ruilen voor Friesland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Deze ruilverkaveling heeft Henk namens Liander begeleid voor het domein Marktfacilitering. 

De netbeheerders maken een volgende stap in het centraliseren van de marktfacilitering. Het centrale systeem voor meetdata, allocatie en reconciliatie (C-ARM) wordt gebouwd. Als trainer heeft Henk in 2019-2020 alle eindgebruikers bij de netbeheerders opgeleid in het gebruik van de applicatie. Het opzetten en onderhouden van centrale kennisbank, het ontwikkelen van het trainingsmateriaal en het organiseren van de opleidingen was daar onderdeel van.

Van meetverantwoordelijke Kenter kwam eind 2020 de vraag om facilitair netbeheer als nieuw product voor hen te ontwikkelen én de eerste klant live te brengen. 

In het sectorbrede programma Allocatie 2.0 wordt gewerkt aan de optimalisatie van de allocatie- en reconciliatieprocessen. Henk heeft in 2022 binnen EDSN als issuelead meegewerkt aan Tranche 3.

De beloften van Het Nutskantoor
STRUCTUUR

gestructureerd veranderen

OVERZICHT

complexiteit
eenvoudig maken

SAMENWERKEN

bruggen slaan tussen marktrollen

Het Nutskantoor werkte onder andere voor

Logo Nutskantoor wit

verandermanagement in de energiesector

Contact

Postadres
Vlinderlaan 44
3863 GH Nijkerk

info@hetnutskantoor.nl
+31(0)6-53 785 534